Back to top

Personální obsazení

Vedení společnosti

Arden Daneš - předseda představenstva

Josef Bláha - generální ředitel

Branislav Nemčko - obchodní ředitel

Sektretariát

ing. Helena Bláhová

Marketing

Alena Skládalová

Obchodní oddělení

Jana Svatušková

Pavlína Mašková Komendová

Servis

Ing. Dana Müllerová

Jaroslava Sešínová

Dana Hlaváčová

Prodejna Na Poříčí

Petr Šujan

Václav Koutník

Roman Hlinák

Obchodní zástupci

Pavel Kohout - spotřebiče komerční chlazení / Čechy a Morava

Tomáš Kulíšek - spotřebiče komerční chlazení / Čechy a Morava

Václav Štípek - volně stojící spotřebiče / Čechy

Alena Povová - vestavné spotřebiče / Čechy

Petr Knesl- vestavné spotřebiče / Čechy

Marek Kukla -  volně stojící spotřebiče / Čechy

Petr Buchwaldek - vestavné spotřebiče / Morava

Rostislav Ambrůz - vestavné spotřebiče / Morava

Šárka Němcová - volně stojící spotřebiče / Morava

Řidiči

Bohumil Mádr

David Hák

Sklad

Martin Heřmánek

Adam Šejnost

Účtárna

Ing. Jitka Urbánková

Ivana Bavorová

Technické zázemí

František Knieradl