Back to top

LORD T1

Lord T1

Záruka vrácení kupní ceny

Výrobky značky LORD jsou výrobky nejvyšší kvality. Pokud by však přesto došlo k tomu, že s výrobkem LORD zakoupeným u vybraných obchodních partnerů v době platnosti záruky nebude konečný zákazník spokojen, má možnost jej do 60 dní od nákupu vrátit a bude mu vrácena kupní cena obchodním partnerem (dále jen „Partner“), kde byl výrobek zakoupen. Tento program tedy umožňuje koupit si vybrané výrobky značky LORD bez rizika.

Pravidla záruky:

1) Poskytovatelem záruky je dovozce výrobků LORD na český a slovenský trh, společnost McTree a.s. a McTree SK

2) Záruka se vztahuje na výrobek-sušičku prádla LORD model T1 distribuovanou společností McTree na území České i Slovenské republiky a zakoupený spotřebitelem u vybraného obchodního partnera v době platnosti záruky od 1.7. 2019 do 31. 8. 2019.

3) Výrobek je možné vrátit nejpozději do 60 dní od data prodeje.

4) Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené konečným spotřebitelem formou prodeje koncovým spotřebitelům, s vyloučením bonusových, věrnostních a jim podobných programů a soutěžních výher.

5) Každý spotřebitel je oprávněn zúčastnit se této garance po dobu jejího trvání pouze jednou. Službu nelze využít při platbě „na splátky“. tato služba platí pouze pro fyzické osoby starší 16-ti let.

6) Záruku nelze uplatnit na výrobek který

  • Vykazuje známky nadměrného přetěžování či nedostatečné údržby
  • Výrobek byl evidentně neodborně zapojen či je nadměrně opotřebován
  • Výrobek byl použit pro jiné účely, než pro jaký byl určen při běžném domácím použití

7) Spotřebitel uplatní svá práva z garance vyplněním průvodního formuláře a vrácením zboží na své náklady v místě prodeje u vybraného obchodního partnera, kde byl výrobek zakoupen.

8) Vrácené zboží musí být čisté, kompletní a nepoškozené včetně příslušenství, které je potřebné pro plnohodnotný provoz zařízení, zabalené v původním obalu včetně návodu a musí být přiložen

  • Vyplněný průvodní formulář, který je přílohou těchto pravidel
  • Originální doklad o koupi a zaplacení kupní ceny s vyznačeným datem nákupu
  • Doklady musí být předloženy v originálech, kopie nebudou uznány.

9) Požadavek na vrácení kupní ceny bude posouzen ve lhůtě 30 dnů od vrácení výrobku. V případě, že požadavku bude vyhověno, bude konečnému zákazníkovi vrácena zaplacená kupní cena obchodním partnerem kde výrobek zakoupil a uplatnil nárok na vrácení kupní ceny. Na vrácení kupní ceny není právní nárok, poskytovatel garance si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této garance.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.