Jak nakupovat na McTree.cz | Mc TREE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nakupovat

Člen Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Platební metody

a) Platba při převzetí zboží (dobírkou)

Nejpoužívanější způsob platby, kdy objednané zboží hradíte při jeho převzetí. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. Tento způsob platby volíte i v případě osobního vyzvednutí zboží na naší prodejně.

b) Platba převodem předem

Při volbě platby bankovním převodem předem Vám bude zálohová faktura zaslána elektronicky z našeho obchodního oddělení na e-mail uvedený ve Vaší objednávce. V této zálohové faktuře bude uvedeno číslo našeho bankovního účtu a rovněž i číslo zálohové faktury, které prosím použijte jako variabilní symbol, abychom mohli Vaši platbu správně identifikovat.

UPOZORNĚNÍ:

při platbě předem je také nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po odeslání zálohové faktury. V opačném případě lze považovat objednávku za zrušenou,

při osobním odběru zboží a při platbě předem, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Bankovní spojení:

Raiffeisen Bank, číslo účtu: 5011105767/5500

Doručení zboží

a) Osobní odběr

Pokud se rozhodnete, můžete si zboží vyzvednout osobně na naší prodejně v Praze. Tato služba je vždy zdarma. O připravenosti zboží k vyzvednutí vás budeme promptně informovat pomocí emailu použitého při tvorbě objednávky. Pokud jste neprovedli online platbu resp. nezadali bankovní převod, budete mít možnost zaplatit hotově, popřípadě platební kartou.

  • Objednávka zboží
  • Zaslání informace připravenosti zboží k osobnímu odběru
  • Osobní odběr na pobočce a platba

Komunikaci s prodavači také urychlí, budete-li mít připravené číslo vaší objednávky. Při osobním odběru vám také potvrdíme záruční list.

b) Způsoby doručení

Pokud dáte přednost firemní dopravě, bude vám zboží expedováno po Praze a okolí vlastní dopravou Mc TREE, pro zbytek republiky smluvní dopravní společností. Objednávky expedujeme každý všední den.

Doba dodání: Je-li zboží skladem jsme schopni jej dodat do třech pracovních dnů (po potvrzení objednávky naší operátorkou) až k Vám domů. V případě, že zboží není skladem, bude Vám sdělen očekávaný termín dodání.

Cena za jednotlivé druhy přepravy
Doprava po celé ČR je ZDARMA.

Ceny za dopravu
Doprava po celé ČR je ZDARMA.

Správný transport až na Vámi určené místo v ČR - ZDARMA!
Video zde »


Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkratka VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Mc TREE a.s. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") a platí pro nákup v internetovém obchodě.

Obchodní informace o prodávajícím

Název firmy: Mc TREE a.s.
Kancelář firmy: Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 25071939
DIČ: CZ25071939

Zákazníkem tohoto internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupující

Kontaktní údaje kupujícího:

jsou informace poskytnuté kupujícím pro zpracování a vyřízení jeho objednávky. Tyto údaje jsou uvedeny na nákupních dokladech. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží zasláno.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log výrobků.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Tímto úkonem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část (a tím neuzavřít kupní smlouvu), popř. zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pro bezproblémové vyřízení odstoupení od smlouvy doporučujeme, aby spotřebitel kontaktoval prodávajícího písemně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno nebo opotřebeno byť jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok vůči vracené kupní ceně. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího:

Mc TREE a.s.
Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň

  • by mělo být v původním nepoškozeném obalu
  • by mělo být nepoškozené, kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje (včetně příslušenství, atd.)
  • s kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží

Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Odstoupit od smlouvy nelze:

  1. Jde li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou kupujícímu peníze za zboží zaslány převodem na účet kupujícího, nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy. Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20. 10. 2008 ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu.

Odesláním objednávky z tohoto internetového obchodu kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a užitím osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.