Inovace kuchyně 2014: Liebherr je oceněný cenou Oblíbená značka – zlato | Mc Tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc TREE >

Inovace kuchyně 2014: Liebherr je oceněný cenou Oblíbená značka – zlato

14.03. 2014, Produktová novinka

Liebherr byl v roce 2014 oceněný oblíbenou cenou pu-blika jako „Oblíbená značka – zlato – vybraná uživateli.“ Toto ocenění získají společnosti a značky, které v letech 2012 až 2014 dostali pro tři výrobky titul „Kuchyňská inovace roku“.

V tomto roce byla odměněna cenou „zlato“ společnost Lieb-herr. Toto žádané ocenění se v roce 2014 udělí podruhé a podpoří se nezávislou iniciativou „LifeCare“. Tato cena pod-poří také povědomí spotřebitelů o inovacích a kvalitě. Je to nejvyšší ocenění, kterým se oceňují podniky na poli spotřebi-telských cen „Kuchyňská inovace roku“. Tato prémie potvr-zuje nadprůměrnou orientaci a sílu značky na spotřebitele.



Označení „Kuchyňská inovace roku“ obdržel Liebherr v letech 2012 až 2014 pro tyto výrobky v následujících kate-goriích:

WTes 5872: Komfort obsluhy, Design



ICBP 3256: Funkcionalita, Inovace, Využití výrobku, Design, Ekologie



IKBP 3554: Funkcionalita, Inovace, Využití výrobku, Design, Ekologie