Mezinárodní projekt ATLETE | Mc Tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc TREE >

Mezinárodní projekt ATLETE

24.05. 2011, Produktová novinka

Společnost Liebherr uvádí údaje na energetických štítcích svých výrobků vždy 100% správně!

Mezinárodní projekt ATLETE (Appliance Testing for Energy Label Evaluation) realizovaný Sdružením evropských výrobců domácích spotřebičů CECED, zahájený počátkem roku 2009, prověřoval pravdivost údajů na energetických štítcích na celém evropském trhu. Deklarovaným cílem je monitorování trhu všech členských států EU, zajištění správného značkování čímž poukáže na subjekt energetické efektivnosti jako hlavní prodejní argument. Vedle zdražování elektrické energie a stále aktuální debaty o klimatických změnách, je spotřeba elektrické energie velmi důležitým faktorem. Úsporné chladničky a mrazničky při nepřetržitém užívání proto mohou tvořit výrazný podíl na snížení nákladů spojených se spotřebou elektrické energie. Označování výrobků energetickými štítky výrazně zákazníkům napomáhá při výběru spotřebiče. Proto údaje na štítcích musí být bezpodmínečně kontrolovány.

Po spuštění projektu, společnost Liebherr spolu s dalšími 26 výrobci, dobrovolně podepsala prohlášení zavazující se provést okamžitou nápravu jakýchkoli nedostatků či vad, odhalených během trvání projektu. 12. dubna 2011 byly na „Evropském energetickém týdnu“ v Bruselu vyhlášeny první výsledky testů, které probíhaly po celé Evropě. 80 chladniček a mrazniček, 48 různých značek a výrobců bylo vystaveno testu, jako součást evropského projektu ATLETE. Za cílem dosáhnout co nejpřesnější výsledek byly výrobky, které jsou v prodeji v různých zemích EU testovány ve čtyřech vybraných laboratořích. Hodnocení ukazuje, že údaje uvedené na energetických štítcích byly správné pouze u 47% testovaných výrobků. Testy ještě nebyly ukončeny u 13 spotřebičů.

Všechna zařízení značky Liebherr měla údaje na štítcích naprosto správně ve všech kategoriích: energetická třída, spotřeba elektrické energie, dodržování rozsahu klimatické třídy, čistý objem prostoru, zmrazovací kapacita a akumulační doba pro případ výpadku elektrické energie. Jako společnost myslící do budoucnosti, Liebherr vždy upřednostňoval zařízení s nízkou spotřebou energie. Nabízí rozsáhlý sortiment chladniček a mrazniček s nejlepšími energetickými třídami A+, A++ a také nově definovanou super třídu A+++.
Článek MF Dnes


Článek MF Dnes 2